Dr. Eric Pearl popisuje Reintegračné liečenie takto:

Reconnective Healing – je úplne nový a jedinečný spôsob liečenia a osobnej transformácie. Znova nás spája s celým vesmírom, rovnako ako nás spája s celým našim bytím a s tým kto sme. Predpokladám, že je schopné nás napojiť na vesmír a na našu najhlbšiu podstatu nielen cez nový komplex liečivých frekvencii, ale aj cez úplne nové zóny. Každá skúsenosť s Reconnective Healing je jedinečná. Často sú vyliečenia hlásené okamžite, behom jedného sedenia a niekedy trvá trochu dlhšie, než sa liečenie uskutoční. Ak budete mať šťastie, vaše liečenie príde vo forme, ktorú predpokladáte, ale môže prísť vo forme, na ktorú ste ani nepomysleli, vo forme, ktorú má vesmír práve pre vás.

 

Reintegračné liečenie predstavuje novú formu energetického liečenia, ktoré ide za hranice doteraz známych a používaných techník, receptov a mantier.

Reintegračné liečenie nie je liečivý dotyk, terapeutický dotyk ani dotyk zdravia. Nie je to reiki, johrei, jin shin jyutsu, čchi-kung, mahjang ani beijing.

Mnohé techniky, ktoré fungovali v minulosti, fungujú rovnako dobre aj dnes.

Dnes však pre naše rozšírené parametre tieto staré techniky už nie sú vhodné a dostačujúce.

Reintegračné liečenie nie je žiadna technika s ktorou ste sa doteraz stretli. Reintegračné liečenie nie je žiadna technika. Technika je iba obrad, ktorý vás privedie do určitého stavu bytia. Reintegračné liečenie vás však privedie za hranice všetkých techník, do nadzmyslového stavu bytia, do stavu vlastnej jednoty, tzv. sámándhi. Toto liečenie ide za hranice našich piatich zmyslov, spája človeka s doteraz neznámou energiou. Transzenzorické liečenie umožňuje realizovať celý váš potenciál, na vyšších úrovniach je dokonca schopné reštrukturalizovať DNA informácie a zvýšiť imunitu.

 

RECONNECTIVE HEALING – je viac než liečenie energiou.

Zahrňuje všetky formy liečenia energoiu a je za nimi. Táto energia, svetlo a informácie boli prenesené skrz vesmír na tak vysoko rozvinutej úrovni, akú sme doteraz nepoznali.

 

Ako a prečo toto liečenie funguje nie je možné racionálne vysvetliť. Nejedná sa o liečenie vierou, pretože v Reconnection nemusíte veriť, aby fungovalo. Liečenie prebieha za hranicami nášho ega, aj za hranicou toho, čo o liečení vieme. Je to naša chvíľa s vesmírom.